Chương trình nhập tịch vào Antigua & Barbuda

Antigua và Barbuda (phiên âm Tiếng Việt: "An-ti-goa và Bác-bu-đa") là một quốc đảo ở phía đông biển Caribe, gồm 2 đảo chính là Antigua và Barbuda. Quốc đảo nằm giữa quần đảo Leeward, gần với Trinidad và Tobago, Montserrat và Anguilla.

Những lợi ích từ việc sở hữu Hộ chiếu Antigua & Barbuda

Du lịch

Số các quốc gia miễn thị thực du lịch: 132
Miễn thị thực du lịch trong khối Schengen, UK, Canada, Hong Kong, Hàn Quốc, Khu vực Caribe …

Quyền lợi

Hưởng một số đặc quyền ở Anh Quốc và các thành viên khác trong khối Thịnh Vượng Chung
Hồ sơ cho phép kèm theo vợ/chồng, con (dưới 26 tuổi, phụ thuộc về mặt tài chính, chưa lập gia đình), bố, mẹ,
ông, bà (trên 65 tuổi)

Yêu cầu của Chương trình nhập tịch theo diện đầu tư Antigua & Barbuda

1. Độ tuổi của đương đơn chính: Trên 18 tuổi
2. Lý lịch cá nhân: Không tiền án, tiền sự
3. Các tùy chọn đầu tư theo chương trình
(1) USD 200,000 đóng góp (không hoàn lại) cho Quỹ phát triển quốc gia (NDF)
(2) USD 400,000 đầu tư vào dự án bất động sản đã được phê duyệt (phải được duy trì trong 5 năm)
(3) USD 1.5 triệu đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp đủ điều kiện (USD 1.5 triệu áp dụng khi lựa chọn đầu tư với tư cách là nhà đầu tư duy nhất hoặc có thể lựa chọn hình thức đồng góp vón vào một doanh nghiệp đủ điều kiện với mỗi thành viên đầu tư ít nhất USD 400,000 nhưng đảm bảo tổng giá trị của doanh nghiệp đó ít nhất USD 5 triệu)

Chi phí hồ sơ tương ứng với lựa chọn hình thức đầu tư vào bất động sản

  Hồ sơ 01 người Hồ sơ gồm
vợ, chồng

 Gia đình (vợ, 
chồng và
1 con < 17 tuổi)

Gia đình (Vợ,
chồng + 1 con ≥ 18 tuổi)

Gia đình (Vợ, chồng,
con < 17 tuổi
+ 1 con ≥ 18 tuổi) 

Đầu tư bất động sản   USD 400,000  USD 400,000  USD 400,000 USD 400,000  USD 400,000 
Phí chính phủ  USD 50,000 USD 100,000  USD 125,000  USD 150,000  USD 275,000 
Phí thẩm định của chính phủ  USD 7,500 USD 15,000  USD 17,000  USD 19,000  USD 21,000 

(1) Phí thẩm định của Chính Phủ để kiểm tra lý lịch của Đương Đơn và Người Phụ Thuộc
Đương đơn/Vợ hoặc chồng/người phụ thuộc trên 18 tuổi: USD 7,500
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: USD 2,000
(2) Phí xử lý hồ sơ của Chính Phủ:
Đương đơn/Vợ hoặc chồng/người phụ thuộc trên 18 tuổi: USD 50,000
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: USD 25,000

Chi phí hồ sơ tương ứng với lựa chọn hình thức đóng góp vào NDF

  Hồ sơ 01 người Hồ sơ gồm vợ, chồng  Gia đình (vợ chồng
và 1 con < 17 tuổi)
Gia đình (Vợ chồng
+ 1 con≥ 18 tuổi)
Gia đình (Vợ chồng,
1 con < 17 tuổi
+ 1 con ≥ 18 tuổi) 
Đóng góp và NDF  USD 200,000  USD 200,000  USD 200,000 USD 200,000  USD 200,000 
Phí chính phủ  USD 50,000 USD 100,000  USD 125,000  USD 150,000  USD 100,000 
 Phí thẩm định của chính phủ  USD 7,500 USD 15,000  USD 17,000  USD 19,000 

USD 21,000

Đối với gia đình 4 người, miễn phí Chính phủ cho 02 người phụ thuộc nhỏ tuổi nhất

Chi phí hồ sơ tương ứng với lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp

  Hồ sơ 01 người Hồ sơ gồm
vợ, chồng
 Gia đình (vợ chồng
và 1 con < 17 tuổi)
Gia đình (Vợ chồng
+ 1 con≥ 18 tuổi)
Gia đình (Vợ chồng,
1 con < 17 tuổi
+ 1 con ≥ 18 tuổi) 
Đầu tư vào doanh nghiệp  USD 400,000  USD 400,000  USD 400,000 USD 400,000  USD 400,000 
Phí chính phủ  USD 50,000 USD 100,000  USD 125,000  USD 150,000  USD 275,000
 Phí thẩm định của chính phủ  USD 7,500 USD 15,000  USD 17,000  USD 19,000 

USD 21,000


Đồng góp góp vào một doanh nghiệp đủ điều kiện với tổng giá trị ít nhất là USD 5 triệu và mỗi thành viên đầu tư ít nhất USD 400,000

Quy trình xử lý hồ sơ

Thời gian xử lý hồ sơ: 3-4 tháng 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN USAVISA
35 Mạc Đĩnh Chi, Lầu 1, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Viber/Whatsapp/Zalo/Facetime: 0937 988 471 (Ms. Trinh)
Điện thoại: 08 6291 4079